پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قتل فرستاده کافر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قتل رسول کافر

اعم

احکام کفار ( فقه )، قتل در جهاد

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 77
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 2 : صفحه 272