پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط مسابقه، قدرت ( فقه )

وابسته

مسابقه ( اعم )، مسابقه ( خاص )، مسابقه ( عام )

منابع

  • کلمة التقوی جلد 5 : صفحه 367
  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 283