پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، قذف ( فقه )

اخص

قذف حربی، قذف ذمی

وابسته

حد قذف کافر، قذف به کافر، قذف مسلمان، کافر ( فقه )

منابع

  • حاشیة المکاسب جلد 23 : صفحه 36
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 23 : صفحه 36، 39، 72، 203، 320
  • فقه السنة جلد 2 : صفحه 396
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 9 : صفحه 276