پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قربانی مستحب

وابسته

تداخل قربانی تحلل، مکروهات منا

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 311، 370