پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

اسکناس ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 656
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 173، 287