پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

بانکداری، خمس سرمایه صندوق قرض الحسنه، خمس وام قرض الحسنه، قرض ربوی ( فقه )، کار مزد

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه قرض الحسنه به زیرصفحه قرض الحسنه/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع