پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

قربانی مستحب

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 14 : صفحه 318