پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

پرداخت قرض، قرض دفعی، مطالبه قرض تدریجی

منابع

  • جلد 4 : صفحه 354
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 5
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 7
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه 30
  • قواعدالاحکام جلد 2 : صفحه 105
  • کشاف القناع جلد 3 : صفحه 369
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 99