پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

قرض مدت دار، مطالبه قرض حال

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 7
  • ترمینولوژی حقوق : صفحه 542
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 201