پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام امان، قرض ( عقد )

وابسته

امان حربی، کافر حربی

منابع

  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 10 : صفحه 429
  • تحریرالوسیله جلد 21 : صفحه 107
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 435
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 107
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 505