پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

تصرف مالی سفیه، قرض ( عقد )

منابع

  • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه 170
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 15
  • مهذب الاحکام جلد 21 : صفحه 140