پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

صحت ( حکم )، صحیح ( مقابل باطل )، قرض فاسد

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 655
  • توضیح المسائل : صفحه 313، 561
  • توضیح المسائل : صفحه 427