پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مراد طلا و نقره غیرمسکوک است.

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

طلا و نقره، قرض درهم و دینار

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 136
  • المختصرالنافع فی فقه الامامیه : صفحه 136
  • المهذب البارع جلد 2 : صفحه 482
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 330
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه 17
  • ریاض المسائل (ط.ق) جلد 8 : صفحه 477
  • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 324
  • کشف الرموز فی شرح المختصر النافع جلد 1 : صفحه 534
  • کفایة الاحکام : صفحه 103
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 446