پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

پرداخت عین قرض، قرض دَین، قرض کلی، قرض منافع

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 652
  • کلمة التقوی جلد 6 : صفحه 15
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 170، 282