پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

غنیمت جنگی

منابع

  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 135، 142
  • قواعدالاحکام جلد 1 : صفحه 492