پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قرض غیر قابل تملک» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

قرض ما لا یصح تملکه

اعم

قرض ( عقد )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 652
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 169، 282
  • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 53، 71