پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )، مباحات ( فقه )

وابسته

قرض حرام، قرض مستحب، قرض مکروه، قرض واجب

منابع

  • روضة الطالبین جلد 8 : صفحه 220
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 51