پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

پرداخت قرض، قرض دَین، قرض عین، منافع ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 652
  • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 169، 189، 282، 283