پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

پرداخت قرض، قرض معدود، قرض موزون، مکیل

منابع

  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 200
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 2 : صفحه 6
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 446