پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وصیت، قرض ( عقد )

وابسته

وصی ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 27، 32