پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ولی، قرض ( عقد )

اخص

قرض مال احمق، قرض مال یتیم

وابسته

ولی ( فقه )

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 27، 32، 68
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 196