پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قرض ( عقد )

وابسته

چک ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 656