پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «قرض ( عقد )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

عقد قرض ( فقه )

اعم

عقد جایز ( فقه )

اخص

اقراض، قرض الحسنه، قرض بدون بینه، قرض بدون رهن، قرض به قصد ادا، قرض دَین، قرض ودیعه
به لحاظ احکام تکلیفی:
قرض حرام، قرض مباح، قرض مستحب، قرض مکروه، قرض واجب
به لحاظ اختیار:
قرض اختیاری، قرض اضطراری
به لحاظ اشتراط:
قرض مشروط، قرض مطلق
به لحاظ بطلان وفساد:
قرض صحیح، قرض فاسد
به لحاظ توقیت:
قرض حال، قرض مدت دار
به لحاظ دفع وتدریج:
قرض تدریجی، قرض دفعی
به لحاظ عقد:
قرض عقدی، قرض معاطاتی
به لحاظ عین:
قرض عین، قرض منافع
به لحاظ مال القرض:
قرض آب برای طهارت، قرض اسکناس، قرض اموال کودک، قرض چک، قرض حکمی، قرض حیوان، قرض درهم و دینار، قرض طلا و نقره، قرض غنیمت جنگی، قرض غیر قابل تملک، قرض قیمی، قرض کلی، قرض لؤلؤ، قرض لباس، قرض مال احمق، قرض مال مشترک، قرض مثلی، قرض مجهول، قرض معدود، قرض معلوم، قرض مغصوب، قرض مکیل، قرض موزون، قرض نان
به لحاظ مصرف قرض:
قرض برای اصلاح ذات البین، قرض برای حج، قرض برای زکات، قرض برای قربانی مستحب، قرض برای نفقه واجب، قرض برای وقف
به لحاظ مقرض:
قرض به خوش حساب، قرض به مؤمن، قرض حربی قبل از امان، قرض سفیه، قرض عاجز، قرض کودک، قرض مادر از مال کودک، قرض محتاج، قرض مستغنی، قرض مسلمان مستأمن از حربی، قرض مفلس، قرض من ینعتق علیه، قرض واجب النفقه، قرض وصی، قرض ولی
به لحاظ مکان:
قرض در حرم مکه، قرض در خارج حرم مکه

وابسته

احکام قرض، ارکان قرض، استطاعت حج، اشتراط در قرض، اشهاد بر قرض، بطلان قرض، بینه قرض، پرداخت قرض، تأجیل قرض، تقاص در قرض، خیار در قرض، دعوی قرض و بضاعت، دَین ( ما فی الذمه )، ربای قرضی ( فقه )، رجوع به قرض، زیادی در قرض، شرایط قرض، شهادت به قرض، صیغه قرض، فضیلت قرض، قبول قرض، مال القرض، متعاقدان قرض، مضاربه بعد از قرض، مطالبه قرض، نیت قرض، وکالت در قبض دین

منابع

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 20 : صفحه 108، 130
 • الدرالمنضود فی معرفة صیغ النیات و الایقاعات و العقود : صفحه 127
 • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 318
 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 4 : صفحه 11، 12
 • الکافی فی الفقه : صفحه 330
 • المراسم العلویة : صفحه 196
 • المسائل المنتخبة : صفحه 292
 • المقنع : صفحه 375
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 33 : صفحه 111
 • الوسیلة الی نیل الفضیله : صفحه 272
 • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 2 : صفحه 2
 • بلغة الفقیه جلد 3 : صفحه (413-414)
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 148
 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 449
 • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 199
 • تحریرالمجله جلد 2-5 : صفحه 53
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 647، 652
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 539
 • توضیح المسائل : صفحه 431
 • جامع الخلاف و الوفاق بین الامامیة و بین ائمة الحجاز و العراق : صفحه 289
 • جامع الشتات جلد 3 : صفحه 23
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 327
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 5 : صفحه (19-20)
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 25 : صفحه (1-2)
 • رسائل المحقق الکرکی جلد 1 : صفحه 187، 310
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 15 : صفحه 27، 29
 • شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 324
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 67، 68
 • غنیة النزوع : صفحه 239
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 4 : صفحه 9
 • فقه السنة جلد 3 : صفحه 144[۱]
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 9 : صفحه 50
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 5 : صفحه 390، 407
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 439
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 11 : صفحه 3
 • منهاج الصالحین جلد 2 : صفحه 169
 • هدایة العباد جلد 2 : صفحه 71