پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

قصد ( فقه )

وابسته

تعیین

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 156