پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

شرایط قرض، قصد ( فقه )

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 652