پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، قضای حج

وابسته

حج کافر

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 383
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 301
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 135