پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام سیاسات، قواعد فقهی خاص

اخص

قاعده احسان، قاعده اقامة الحدود إلی من إلیه الحکم، قاعده اقرار عقلا، قاعده بینه و یمین، قاعده تحالف، قاعده حجیت قول ذی الید، قاعده حجیّت بینه، قاعده درء، قاعده سماع قول ذی الید، قاعده عدم سماع انکار بعد از اقرار، قاعده کل جنایة لامقدر لها ففیها الارش، قاعده کل مدع یسمع قوله فعلیه الیمین، قاعده کل من لم یباشر القتل لم یقتصّ منه، قاعده کل موضع وجب فیه الرد قدّم، قاعده لا دیة‌ لمن قتله الحد، قاعده مماثلت

منابع

  • القواعد الفقهیة جلد 1 : صفحه 339