پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

زن کتابی همچون زن مسلمان از تمامی حقوق زوجیّت با مرد مسلمان جز ارث برخوردار است. حق زن کتابی در تقسیم شب‌ها، نصف حق زن مسلمان آزاد است 9 (--» قَسم).

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 737

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، قَسْم

وابسته

زوجه ( فقه )، کافر ( فقه )

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 188
  • ترجمه شرایع الاسلام جلد 2 : صفحه 647
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 335
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 737