پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «لقیط» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

لقطه انسان، منبوذ

اعم

لقطه ( عام )

اخص

به لحاظ بلد:
لقیط بین مرز مسلمین و کفار، لقیط سرزمین اسلام، لقیط سرزمین کفار
به لحاظ نوع لقیط:
لقیط دارای ولی، لقیط عبد، لقیط مجنی علیه

وابسته

اتلاف لقیط، استخدام لقیط، اشهاد بر التقاط، اقرار لقیط، التقاط لقیط، انتزاع لقیط، انتفاء آبای لقیط، انتقال لقیط، تعریف لقیط، جنایت بر لقیط، جنایت لقیط، حضانت لقیط، دیه لقیط، صباوت لقیط، عاقله لقیط، عجز از حفظ لقیط، غسل میت لقیط، قتل لقیط، قذف لقیط، کفر لقیط، مال لقیط، مرگ لقیط، میراث لقیط، نسب لقیط، نفقه لقیط، نکاح لقیط، نماز میت لقیط، هزینه لقیط، وارث لقیط، ولایت بر لقیط

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 66
 • الفقه جلد 81 : صفحه 8، 231
 • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 336
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 35 : صفحه 310
 • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 45 : صفحه 215
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 3 : صفحه 358
 • تحریرالمجله جلد 2-1 : صفحه (9-10)
 • تحریرالمجله جلد 2-3 : صفحه 9
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 233
 • ترمینولوژی حقوق : صفحه 589
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 16 : صفحه 199، 228، 231، 236
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 283
 • فرهنگ معارف اسلامی جلد 4 : صفحه 90
 • فقه السنة جلد 3 : صفحه 229
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 3099
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 392، 393
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 68
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 460
 • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 302، 350