پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

به لحاظ سیاسات:
مالیت لقطه، مالیت مسروق ( فقه )
به لحاظ معاملات:
مالیت اسناد تجاری، مالیت عوض خلع، مالیت عوضان، مالیت مصالح عنه، مالیت مضمون، مالیت منافع اجاره، مالیت مهریه ( فقه )

وابسته

اتلاف مالیت، مال ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مالیت ( فقه ) به زیرصفحه مالیت ( فقه )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50