پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مال الشرکة» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

راس المال شرکت

اعم

ارکان شرکت، مال ( فقه )

وابسته

اتحاد جنس مال الشرکة، اتحاد صفات مال الشرکة، اختلاط مال الشرکة، بیع مال مشترک، تصرف مال الشرکة، تعیین مال الشرکة، تلف مال شرکت، ثمن مال الشرکة، حواله بر مال الشرکة، خرید با مال الشرکة، صفات مال الشرکه، ضمان در شرکت، متعاقدان شرکت، مساقات مال الشرکة، مطالبه مال الشرکة، معلومیت مال الشرکة، نماء مال مشترک

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 343
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 8 : صفحه 14، 19، 21
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 15
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 401
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 194، 198
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 26