پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مبطلات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اسباب انفساخ، اسباب بطلان، نواقض

اعم

موضوعات احکام وضعی

اخص

مبطلات عبادات، مبطلات معاملات، مبطلات وضو

وابسته

ابطال، بطلان ( فقه )

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مبطلات به زیرصفحه مبطلات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 536
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 2 : صفحه 150
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 26 : صفحه 308
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 154
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 445