پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، محلّل ( طلاق )

وابسته

محلّل کافر بر کافر، مسلمان ( فقه )

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 26 : صفحه 64