پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مرد سالخورده» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پیر مرد، پیره مرد، شیخ، مرد پیر

اعم

سالخورده، مرد

وابسته

آلت تناسلی مرد سالخورده، جزیه بر مرد سالخورده، جهاد مرد سالخورده، روزه سالخورده، روزه قضای مرد سالخورده، روزه مرد سالخورده، زن سالخورده، کوچ از مشعر، کوچ از مکه قبل نماز ظهر ترویه، نگاه سالخورده به نامحرم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مرد سالخورده به زیرصفحه مرد سالخورده/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 381
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 237
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 375
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه 3
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 7