پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

مزارعه ( فقه )

اخص

مزارعه مسلمان با کافر

وابسته

مزارعه کافر، مسلمان ( فقه )

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 305، 323
  • الفقه جلد 55 : صفحه 35، 154
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 195، 243
  • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 6 : صفحه 150
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 13 : صفحه 100، 150