پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مسایل مستحدثه فقهی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

مسائل مستحدثه

اعم

مسایل فقهی

اخص

آبونمان، آرای عمومی ( فقه )، آزادی ( رهایی از سلطه )، استفاده غیر مجاز علامت تجاری، اصلاح جنسیت، انتقال خون، بازنشستگی ( فقه )، بانکداری، بی حسی، بیع زمانی، پیوند اعضا ( فقه )، تشریح میت، تغییر جنسیت، تکثیر اثر، جراحی، رسانه، سرقفلی ( فقه )، شبیه سازی، شکستن قفل نرم افزار، فقه محیط زیست، قرارداد اختیار معامله، قرارداد فروش استقراضی سهام، قراردادهای پوشش ریسک ارزی، کاهش ارزش پول، کپی رایت، کنترل جمعیت، مالکیت معنوی ( فقه )، مصونیت پارلمانی ( فقه )، معاملات هرمی، معامله بخت آزمایی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مسایل مستحدثه فقهی به زیرصفحه مسایل مستحدثه فقهی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%AB%D9%87