پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

مستاجر

وابسته

اجاره ثانیه

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 406
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 272
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 120