پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

آداب نماز باران، مستحبات نماز

اخص

اعلان نماز باران، تحویل ردا، ترک مشاجره، تضرع در نماز باران، تفریق کودک و مادر، خطبه نماز باران، خیس شدن به باران، رد مظالم قبل از نماز باران، نظافت مکان نماز باران
به لحاظ خروج:
حمل منبر برای نماز باران، خروج اهل تقوی برای نماز باران، خروج با وقار، خروج در حال روزه، خروج مؤذن برای نماز باران، خروج مردان جوان، رفتن به صحرا برای نماز، رفتن پابرهنه به نماز باران
به لحاظ ذکر:
استغفار قبل از نماز باران، تحمید در نماز باران، تسبیح بعد از نماز باران، تکبیر بعد از نماز باران، تهلیل بعد از نماز باران، توبه قبل از نماز باران، دعا در نماز باران، روزه نماز باران، صدقه قبل از نماز باران، قرائت سوره در نماز مستحب، گفتن الصلاه

وابسته

اخراج برای نماز، اعمال مستوجب رحمت، مکروهات نماز باران، نماز باران

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مستحبات نماز باران به زیرصفحه مستحبات نماز باران/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 134
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 245
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 484
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 139
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 325
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 3 : صفحه 14
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 92