پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مسوخات» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

حیوان مسوخ

اعم

حیوان حرام گوشت

اخص

به لحاظ حشرات:
آفتاب پرست، اسودان ( مار و عقرب )، پشه، خارپشت، خنافس، زنبور، سوسمار، شپش، عنکبوت، لاک پشت، مارمولک، مورچه، موش، وَرَل
به لحاظ درندگی:
خِرس، روباه، گربه، گرگ
به لحاظ زندگی در آب:
تمساح، جِرّی ( ماهی )، دعموص، رَقّ، زمیر، زهره، سهیل
به لحاظ غیر درندگی:
خرگوش، فیل، مَیْمون، وَبْر
به لحاظ نجس العین:
خوک، سگ
به لحاظ پرنده:
خفاش، سیمرغ، طاووس، کرکس

وابسته

بیع مسوخات، پوست مسوخات، تذکیه حیوان مسوخ، خوردن مسوخات، طهارت مسوخات، عرق مسوخات، کسب به مسوخات، مس مسوخات، نجاسات ( فقه )، نیم خورده مسوخات

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مسوخات به زیرصفحه مسوخات/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50

 • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 18 : صفحه 71، 93
 • الفقه جلد 76 : صفحه 99، 101
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 112
 • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 495
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 156
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 3 : صفحه 12
 • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 4 : صفحه 19
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 22 : صفحه 34
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 82
 • ریاض المسائل جلد 5 : صفحه 17
 • کفایة الاحکام : صفحه 249
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 8 : صفحه 52
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 1 : صفحه 123
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 124
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 99، 100
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 8 : صفحه 19، 74