پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

موضوعات احکام ( فقه )

وابسته

اجبار بر شرط، شرطیت ( فقه )، مشروط ( فقه )، مشروط فیه، مشروط له

== منابع ==index.php?catid=50