پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «مشروعیت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

شرعیت

اعم

احکام وضعی ( فقه )

اخص

مشروعیت احیای موات، مشروعیت استخاره، مشروعیت حاکم، مشروعیت خبرگان رهبری، مشروعیت عبادات، مشروعیت عده، مشروعیت ولایت فقیه
به لحاظ حق:
مشروعیت خیار، مشروعیت رجوع از طلاق
به لحاظ سیاسات:
مشروعیت ارث، مشروعیت حبس، مشروعیت شهادت، مشروعیت ضمان، مشروعیت لقطه
به لحاظ معاملات:
مشروعیت ایقاعات، مشروعیت حیله در ربا، مشروعیت عقود، مشروعیت نرخ گذاری

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه مشروعیت به زیرصفحه مشروعیت/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=142&p=1&g=38&showitem=308#