پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام نماز میت، احکام کفار ( فقه )، مشروعیت نماز

وابسته

نماز میت کافر حکمی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 47