پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، مصافحه ( فقه )

اخص

مصافحه با بهائی، مصافحه با ناصبی
به لحاظ کتابی بودن:
مصافحه با ذمی، مصافحه با مجوسی، مصافحه با مسیحی، مصافحه با یهودی

وابسته

اسباب وضو، کافر ( فقه )، مسح خاک بعد از مصافحه با کافر

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 2 : صفحه 116
  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 37 : صفحه 361
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 360