پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، مضاربه ( فقه )، معامله با کفار

اخص

مضاربه با ذمی، مضاربه با مجوسی، مضاربه با مسیحی، مضاربه با یهودی

وابسته

کافر ( فقه )، مضاربه با مسلمان

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 38 : صفحه 42
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 226
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 387
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 17 : صفحه 76