پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

معامله با کفار، مکروهات کسب

وابسته

کافر ذمی

منابع

  • الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة جلد 3 : صفحه 180
  • ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد جلد 1 : صفحه 400
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 251
  • تحریرالاحکام (ط ق) جلد 1 : صفحه 159
  • تذکرة الفقهاء (ط ق) جلد 1 : صفحه 582
  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 2 : صفحه 1003