پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «معامله با یهودی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

معامله با کلیمی

اعم

معامله با کفار

اخص

معامله با اسرائیل

وابسته

یهودی

== منابع ==[۱]