پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

ذوات ( فقه )

وابسته

بیع معدود، ربا در معدود، قبض معدود، قرض معدود، موزون

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 4 : صفحه 217