پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

شیئ یا اشیای ملاقات شده با چیز دیگر

اعم

ذوات ( فقه )

اخص

ملاقی متنجس
به لحاظ حیوان:
ملاقی عقرب، ملاقی مارمولک، ملاقی موش
به لحاظ خبائث:
ملاقی ادرار مکروه گوشت، ملاقی ترشحات بواسیر، ملاقی شبهه محصوره، ملاقی مردار

وابسته

تنجس ملاقی

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه ملاقی به زیرصفحه ملاقی/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==index.php?catid=50