پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، ملکیت معدن

وابسته

احیای کافر

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 50
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 558