پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام وضعی ( فقه )، استیلا ( فقه )

اخص

ملکیت اعیان نجس، ملکیت انفال، ملکیت بدل مغصوب، ملکیت بر قبل، ملکیت عرفی، ملکیت مرتد فطری بعد از توبه، ملکیت مهریه، ملکیت نفقه، ملکیت ولی امر بر اموال
به لحاظ حج:
ملکیت اجرت حج نیابتی، ملکیت قربانی حج، ملکیت محرم بر صید
به لحاظ شرط:
ملکیت آب، ملکیت بر غذای کفاره، ملکیت جعل، ملکیت زاد و راحله، ملکیت عوض مسابقه، ملکیت قربانی منذور، ملکیت مستاجر، ملکیت مصالح عنه، ملکیت موارد تیمم، ملکیت موجر ( فقه )، ملکیت موصی به ( فقه )، ملکیّت موهوب
به لحاظ شفعه:
ملکیت شفیع، ملکیت مشفوع ( فقه )
به لحاظ عامل:
ملکیت عامل بر منافع زمین مزارعه، ملکیت عامل مساقات، ملکیت مضارب
به لحاظ عقد و ایقاع:
ملکیت در عقد خیاری، ملکیت هدیه، ملکیت وقف
به لحاظ کفن:
ملکیت بر کفن زوجه، ملکیت کفن، ملکیت ورثه بر کفن
به لحاظ مال:
ملکیت مال القرض، ملکیت مال زکوی
به لحاظ مالک:
ملکیت مالک بر زمین مزارعه، ملکیت مالک مزارعه بر عمل عامل
به لحاظ مسروق:
ملکیت بر مسروق، ملکیت غیر بر مسروق
به لحاظ مکان:
ملکیت بر صید حرم، ملکیت حریم، ملکیت در وطن اختیاری، ملکیت راه بن بست، ملکیت زمین، ملکیت مرتع، ملکیت مساجد، ملکیت معدن، ملکیت مکان نمازگزار، ملکیت نهر
به لحاظ منافع:
ملکیت منافع اجاره، ملکیت منافع عاریه

وابسته

استقرار ملکیت، انتقال ملکیت، قاعده من ملک، قاعده وجوب تخلیه بین مال و مالک، مالک ( فقه )، مالکیت ( فقه )، نماز در مکان مملوک

منابع

  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 5 : صفحه 241
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 206